Welkom!

Een rare, want er zijn al genoeg normale

Eerder gingen we nog blogloos door het leven. Wat we wilden vertellen, stond immers op de website: www.rare-verhalen.nl. Maar een blog (b)lijkt even onmisbaar als een ei bij het ontbijt. Soms verrassend…

Op die bewuste website bleek iedere pagina eigenlijk een compromis. Veel tekst werd weggelaten ter wille van de leesbaarheid. Leve de beknoptheid! Soms is dat jammer, want interessante details verdwijnen zo in het niet. Een toelichting hier en een commentaar daar…

De oplossing is dus inderdaad: een blog, waarin wij onze meesterlijke invallen en briljante gedachten alsnog kunnen opbergen. Wij zullen het niet dagelijks doen, maar af en toe komt hier een commentaar. Dat loopt dan gelijk op met de parallelle website www.rare-verhalen.nl.

Contact

Email: woordlust@gmail..com

(wordt helaas zelden gecheckt)

Status: reconstructie; er wordt gewerkt aan deze site

Misprijzende lezers

Inleiding tot de komende blogs

Wij zijn een tijdje offline gebleven. Er werd ijverig geschreven, daar niet van, maar we hebben eventjes niet geüpload. Ofschoon vrije meningsuiting een grondwettelijk recht is, is het ons overkomen dat wij werden gelast onzeteksten van het internet te verwijderen. Sterker nog… bij opnieuw plaatsen zou er worden opgetreden. In een rechtsstaat kan zoiets voorkomen, maar dan na grondig onderzoek en een uitspraak van de rechter.

Ons werd echter de mond gesnoerd door een beambte van de politie, die geen moeite had om buiten de grenzen van zijn ambtsgebied op te treden. Interessant is, dat wij weliswaar niets hebben geüpload, maar aan die censuur hebben we ook geen gevolg gegeven. Wij realiseerden ons tijdig, dat we niet in Turkije, Rusland of Noord-Korea leven, waar censuur de normaalste zaak van de wereld is. Als je in die humorloze regionen lucht geeft aan een scheet, die je dwars zit … nou, berg je dan maar

Of…

Is er toch een frappante gelijkenis met onze ervaring met censuur? Enfin, we zijn er nu weer… en wel in de overtuiging dat tijdens onze afwezigheid de grondwet niet ingrijpend is veranderd. Het zal ons toch niet zijn ontgaan, dat er tussentijds een revolutie heeft plaatsgevonden, regeringen zijn omvergeworpen of dat het land inmiddels is bezet door een totalitaire buitenlandse macht? Zonder tegenbericht bloggen we maar naïef verder. Eigenlijk blogden wij avant la lettre. Zie Blog 1 met ons eerste commentaar.

 

Links naar losse publicaties

Op diverse schrijverssites zijn wij onder de auteursnaam "harrem" aanwezig met verwante onderwerpen. Zie de volgende "Links".

 

Lijst met gepubliceerde losse verhalen

 

 

Blogs: begin - 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
tags
veel clipart

Website templates