Blog 4

Even uploaden

mei 2015

Een vorm van gretig

Terug van weggeweest

Na de telefonisch opgelegde censuur - ja, dat kan in Nederland - krabbelen we weer overeind. Het is nog niet zo erg als met Mohammed-cartoons, maar kennelijk moeten we voor onze eigen politie oppassen als we iets onwelgevalligs schrijven. Schrijven dat het algemeen maatschappelijk nut dient, maar toevallig de bezitster van lange tenen niet bevalkt. Het is een bekend probleemvoor de klokkenluider.wachten er voor, dat sommige persoonlijke belangenworden gehinderd wanneer er openheid van zaken wordt gegeven.

Kernvraag blijft dan: mag je in dit land van alles uitvreten, maar mag een ander mag daar niets over opschrijven? Het komt toch wel erg dicht bij het soort onverdraagzaamheid in het geval van die gekke tekeningetjes. Woorden en tekeningen… als mensen zich daaraan/daarin herkennen, zegt dat toch ook wel wat van hun werkelijke natuur…

In de hieronder aangegeven schrijverssites hebben we de afgelopen dagen vier kersverse stukken geplaatst: "Langetenenpolitie", "Langetenenrecherche", "Blijheid van meningsuiting" en "Een wegdenking". Dat lezerspubliek bestaat voor een groot deel zelf uit zondagsschrijvers, die niet schromen hun kritiek te spuien. Tot nu toe is er nog niemand op zijn pik getrapt, dus het vermoeden bestaat dat iemand, die graag ergens aanstoot aan wil nemen, echt wel zijn best moet doen. Die moet met een goeie portie "laat ik me vandaag eens lekker ergeren" beginnen aan het lezen van die verhalen.

Vrouwtje N.

Een prachtig voorbeeld van zo'n van-de-pot-gerukte criticaster is een zekere N., een nogal simpele vrouwspersoon. Zij stoort zich mateloos aan onze pennenvruchten. Dat mag uiteraard. Zo plaatste zij ergens een reactie, die beeldend was geformuleerd met: "Haal die rotzooi van het internet af". En enigszins moralistisch had ze nog zo iets vaags als: "Anderen daar niet mee belasten". Grammaticaal zijn we er nog niet uit, maar haar argumentatie kan op de achterkant van een postzegel. En onvermijdelijk ontbreekt natuurlijk iedere onderbouwing. Doel en strekking zijn duidelijk: hang zaken die niet deugen niet aan de grote klok en schrijf er vooral niet over...

Zo'n IQ-beperkte trien wil ook wel eens haar ei kwijt. Het was duidelijk, dat ze niet wenste, dat er over herkenbare dingen wordt geschreven, die misschien wel op haar sloegen. Deze situatie is te vergelijken met de sfeer rondomhet programma "Opsporing Verzocht". In soms vage camerabeelden kan een crimineel zichzelf tot zijn grote schrik herkennen. Allicht wenst de boef, dat zoiets niet wordt uitgezonden. Camerabeelden of geschreven verhandelingen… het is een pot nat voor wie niet deugt.

Wat deze opgewonden juffrouw betreft, rijst de beklemmende vraag: "kloppen er dan opgeschreven dingetjes niet?". Ooit hebben we haar persoonlijk gesproken. Oog in oog had ze eertijds nog de moed om toe te geven "dat het helemaal verkeerd was". Dat laatste ("het") sloeg op het feit dat ze haar eigen vader, na een operatie, creperend op de vloer en zonder enige hulp in huis heeft achtergelaten.

Dagen, weken, maanden, een jaar… Ergens in de buurt van het volgende najaar, nam ze poolshoogte door hard door de ramen te bonzen. Eventjes kijken of er nog enig teken van leven was! Ze was het vruchteloos wachten op het moment, dat de buren zouden klagen over stankoverlast, klaarblijkelijk zat. Die zou kunnen zijn veroorzaakt door de onverzorgde huisdieren en/of door een ontbindend lijk.

Troela en politie

Maar goed, deze malle troela heeft al gedreigd met de politie. Onze teksten stonden haar niet aan. Grappige situatie, want als ze dan toch aangifte doet, laat haar dan maar meteen ook aangifte doen van haar vader's gestolen fiets. Oeps, het was vrouwtje N. , die die fiets zogenaamd tijdelijk meenam. Al inmiddels is deze van de aardbodem verdwenen. En als ze dan toch aan de politie balie staat, kan ze de politie meteen eventjes informeren over het feit, dat de mobiele telefoon die haar vader plotseling miste, op wonderbaarlijke wijze in haar bezit was gekomen…

En als ze dan toch bezig is… ja, ja dat wordt een hele waslijst: laat haar dan ook opheldering geven over zijn verdwenen chipkaart. Die was al eerder door haar vader teruggehaald uit de plooien van haar beddenlakens, Maar binnen de kortste tijden was hij opnieuw verdwenen. Voor jaren!

Onverbeterlijke dievegge

Zo te zien, heeft je vrouw N. het maar druk met aangifte doen. Maar ja, als je toch bezig is, wil ze misschien zo vriendelijk zijn om de politie ook nog even kunnen bijlichten over het verdwenen muntgeld, dat tijdens haar vaders ziekenhuisopname uit zijn kast verdween.

Zo zijn er nog diverse (kleine) voorwerpen in zijn huis, variërend van een broodnodige hondenriem tot een onbenullig koelkastmagneetje) op mysterieuze wijze in de Bermudadriehoek verloren gegaan. Maar wel keer op keer; een mens zoekt zich rot naar - op zichzelf geen dure voorwerpen - die wel met enig doel zijn aangeschaft. Een essentieel onderdeel van een volière af slopen, omdat je zo'n leuke muscatonhaak graag aan je riem hangt, is funest voor de constructie van die kooi. Kortom, ze stal als de raven, kwam voortdurend afspraken niet na en toetert hoog van de morele toren.

Zo overziende… heeft ze eigenlijk wel genoeg om met de politie te bespreken.

Het is een uitstekend idee dat ze daar inderdaad contact opneemt. Dat agressieve gedreig, naar aanleiding van het gepubliceerde vrije woord, wordt op den duur zo vervelend…

Op onderstaande "schrijverssites", waarover we het zojuist hadden, staan allerlei losse verhalen:

Links:

Blogs: begin - 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 


Website templates